A [11C]metionin tartalmú radiogyógyszer enantiomer tisztaságának gyorskromatográfiás meghatározása oszlop előtti származékképzéssel

Dátum
Szerzők
Balla, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A pozitronemissziós tomográfia (PET) egy széleskörűen alkalmazott funkcionális képalkotó eljárás, amely kivételes diagnosztikai értékkel bír az onkológia, kardiológia és neurológia terén. A vizsgálatok elvégzéséhez pozitronbomló izotópot tartalmazó radiogyógyszert juttatnak a szervezetbe, melynek segítségével feltérképezhetők a fellelhető kóros elváltozások. Az általunk vizsgált [11C]metionin segítségével agytumorok mutathatók ki köszönhetően annak, hogy a rákos sejtek aminosavforgalma többszöröse a normál működésű sejteknek. Munkánk célja egy olyan gyorskromatográfiés módszer kidolgozása volt, mely alkalmas a [11C]metionin tartalmú radiogyógyszer enatiomer tisztaságának vizsgálatára kolonna előtti származékképzés mellett. Ennek oka az, hogy a D- és L-izomer arány kritikus minőségi paraméternek tekinthető a [11C]metionin alapú radiogyógyszer felszabadítása szempontjából. A módszerfejlesztés során elvárásunk volt a minél rövidebb vizsgálati idő, a legnagyobb felbontásérték elérésével párhuzamosan.
Leírás
Kulcsszavak
[11C]metionin, enantiomer, UPLC
Forrás