A személyiségi jogok sérelmének orvoslása a polgári jogban, különös tekintettel a sérelemdíj jogintézményére

Dátum
Szerzők
Bányász, Evelin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az emberi személyiség a modern jogrendszerek alapvetőértéke, melynek kiteljesedése valamennyi társadalom célja.Ezért annak megvalósítását nem elég lehetővé tenni, a jogrendszer valamennyi eszközével védeni is kell.A személyiséget ért sérelem orvoslásának jogintézmény fejlődése a legújabb magánjogi kódexünk megalkotásával új mérföldkőhöz érkezett.A nem vagyoni kártérítést felváltotta a sérelemdíj jogintézménye, mint a kártérítés rendszerétől elkülönült, az emberi személyiség megsértése esetén alkalmazandó speciális jogkövetkezmény.A dolgozat célja bemutatni a polgári jogi személyiségvédelem rendszerét, különös tekintettel a személyiségi jogok megsértésének vagyoni kompenzálása, a sérelemdíj jogintézményének tükrében.
Leírás
Kulcsszavak
személyiségi jog, sérelemdíj
Forrás