Öntözőrendszer weboldalról történő vezérlése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája az Öntözőrendszer weboldalról történő vezérlése. Diplomamunkámban bemutatásra kerül egy mikrokontrollerrel vezérelt áramkör, mellyel a kerti növények öntözésének - automatizált és távoli - vezérlését tudom megvalósítani. A vezérlő áramkör kiépítéséhez használt mikrokontroller egy ESP-32, ezen kívül más áramköri elemeket is felhasználtam (négycsatornás relé modul, feszültségátalakító, egyenirányító, esőszenzor), míg a vezérlést végző program az Arduino integrált fejlesztői környezetben készült, a C++-on alapuló Arduino és JavaScirpt nyelvek segítségével. A bejelentkezői weboldal létrehozásához pedig HTML és PHP nyelveket használtam. Az vezérlő létrehozását követően az áramkör egy már meglévő kerti öntözőrendszerhez került hozzáépítésre, oly módon, hogy a vezérlő áramkör a öntöző mágnesszelepeinek kapcsolását látja el. A felhasználó az öntözőrendszer vezérlését egy a mikrokontrolleren lévő webszerver tudja eszközölni, ami az Internet felől is elérhető. Az Internet felőli belépéshez létrehozásra került egy bejelentkezői weboldal, a belső hálózat internet felőli elérését pedig a porttovábbítási művelettel vittem véghez. A sikeres bejelentkezéssel érhető el a webszerveren lévő webes kezelőfelület.

Leírás
Kulcsszavak
öntözővezérlés, weboldal
Forrás