Magyarország és Románia számviteli szabályozásának összehasonlítása

Dátum
2011-12-15T09:11:18Z
Szerzők
Fodor, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként a magyar és a román számviteli szabályozás összehasonlítását tűztem ki célul, azon belül is elsősorban a beszámoló készítésére vonatkozó előírásokra összpontosítva. Hazánk számviteli szabályozása, és a román számviteli szabályozás igen sok különbözőséget mutat, ugyanakkor nagyon sok egyezőség is található. A ma fellelhető szakirodalomban nagyon kevés, e témához kapcsolódó cikk, elemzés, anyag található. A gazdasági kapcsolatok egyre élénkülnek, s főleg régiónkból egyre több cég létesít kereskedelmi kapcsolatot, fektet be tőkét a szomszédos Romániába, így szeretném, ha dolgozatom egyfajta iránytűként szolgálhatna e cégek számára, és mindazon számviteli szakemberek részére, akik e téma iránt érdeklődnek. Szeretnék konkrét segítséget nyújtani azoknak, akik tőkebefektetéseikkel Romániában bejegyzett cégeknek lesznek tulajdonosai, hogy ezek a cégek könnyebben eligazodjanak a számvitelre vonatkozó román előírásokban. Dolgozatom első részében a számviteli szabályozást hasonlítom össze a két országban, míg a dolgozat második részében egy száz százalékban magyar tulajdonú román cég számviteli beszámolójának elemzését mutatom be, a magyar és a román szabályozás szerint elkészítve.
Leírás
Kulcsszavak
Számvitel, Magyar számvitel, Román számvitel, Számviteli szabályozás, szabályozás összehasonlítás
Forrás