A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kötelespéldány feldolgozás optimális folyamatának kialakítása

Dátum
Szerzők
Papp, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A záródolgozat a DEENK kötelespéldány állományának áttanulmányozásáról szól.A legnagyobb probléma minden egységben a raktározással és szállítmányozással kapcsolódott össze.Ennek a problémának a logisztikai feltárása és újra gondolása volt a fő téma.Külön diagramokon és táblázatokon szemléltettem a DEENK hivatalos állományait. Az áttanulmányozást követően három lehetséges megoldást vázoltam fel amiknek kifejtettem az előnyeit és hátrányit is. A dolgozat végén kifejtettem, hogy szerintem melyik megoldás lenne a legcélravezetőbb és költséghatékonyabb.
Leírás
Kulcsszavak
kötelespéldány, feldolgozás, szállítás, raktározási lehetőségek
Forrás