Bifunkciós ligandumok fémkomplexeinek koordinációs kémiai jellemzése

Dátum
Szerzők
Szentmiklósy, Dorottya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során meghatároztam a pNO2BzDOTA ligandum protonálódási állandóit és tanulmányoztam Ca2+-, Mg2+-, Sr2+-, Ba2+-, Mn2+-, Cu2+- és Zn2+-ionokkal kialakuló komplexeinek koordinációs kémiai sajátságáit. Továbbá részletesen vizsgáltam a Mn2+-ionnal kialakuló komplex relaxációs és kinetikai sajátságait is. Az egyensúlyi vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a pNO2BzDOTA ligandum első két protonálódási állandója kisebb, mint a szerkezetileg hasonló DOTA ligandumé, ami a para-nitrobenzilcsoport elektronszívó hatásának a következménye. Az összbázicitás értékek különbségéből adódóan a kétértékű fémionokkal alkotott komplexek stabilitási állandó értékei is kisebbek a DOTA komplexek megfelelő értékeinél. Ugyanakkor, a [Mn(pNO2BzDOTA)]2--komplexre számított látszólagos állandó (a pMn érték) alapján a ligandum fémion iránti affinitása hasonló a DOTA liganduméhoz. A disszociációs kinetikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a komplex nagy kinetikai inertséggel rendelkezik, mivel a komplex felezési ideje pH = 7,4-re lényegesen nagyobbnak adódott (t1/2 = 63237 óra), mint a DOTA felezési ideje (t1/2 = 1037 óra). A kapott eredményeim alapján elmondható, hogy a para-nitrobenzilcsoport illesztése a ligandum gerincéhez (ami bifunkciós ligandumot eredményez) a Mn2+-komplex disszociációkinetikai paramétereinek javulását idézi elő, úgy hogy komplex stabilitása kellően nagy marad.
Leírás
Kulcsszavak
MRI, Mn(II)-komplex, egyensúly, relaxometria, disszociációs kinetikea
Forrás