Az UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Kft. tevékenységének vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
2011-11-07T07:24:06Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban az UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzését végeztem el. A dolgozatom első részében a választott téma kidolgozásához szükséges szakirodalmi áttekintés szerepel, amely csak röviden bemutatja mit is értünk a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet fogalma alatt. Bemutatom a biotechnológiai ágazatot, amely ágazatban a vállalkozás végzi tevékenységét. A második fejezetben a választott vállalkozás kerül bemutatásra, alapításának adatai, tevékenysége, főbb partnereinek a felsorolása. A harmadik fejezet témája a vállalkozás vagyoni helyzetének és annak alakulásának vizsgálata, mely során a cél az egyes eszköz- és tőkeszerkezeti mutatók alakulásának vizsgálata, valamint a változás okainak feltárása. A pénzügyi helyzet elemzése, illetve annak alakulásának vizsgálata során a vállalkozás rövid és hosszú távú pénzügyi helyzetét vizsgálom, az arra alkalmas mutatószámok segítségével, melyek a negyedik fejezetben kerülnek kifejtésre. A jövedelmezőségi helyzet elemzését az ötödik fejezetben végeztem el, a vállalkozás árbevétel-, tőke-, eszközarányos jövedelmezőségének elemzésével, az arra alkalmas mutatószámok felhasználásával, valamint azok évenkénti alakulásának vizsgálatával. Az elemzést az elmúlt három év adataira alapoztam, amelyek a 2008-2010-es év főkönyvi kivonataiból, éves beszámolóiból álltak rendelkezésemre.

Leírás
Kulcsszavak
elemzés, vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, biotechnológia
Forrás