A COVID-19 világjárvány hatásának bemutatása az európai futballpiacra

Dátum
Szerzők
Kanyári, Dániel Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a COVID-19 világjárványnak hatását vizsgálom az európai labdarúgás piacain, az európai futballklubok bevételeinek változásának elemzése által. Tanulmányom során három európai topcsapat bevételét vizsgálom meg a járványt megelőző és az azt követő időszakokban. Azt a kutatási kérdést vizsgálom, hogy megfigyelhető-e változás a Manchester United, a Juventus és a Borussia Dortmund labdarugó klubok bevételeinek nagyságában, bevételeinek összetételében a COVID-19 járvány előtt, valamint azt követően. Elemzésem során elsősorban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített éves pénzügyi beszámolók adataira támaszkodom. A bevételek vizsgálata során külön-külön megvizsgálom az egyes bevételi piacok változásait.
Leírás
Kulcsszavak
COVID-19, világjárvány, sportvállalatok, bevételek, futballpiac
Forrás