Szélerózió-veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők vizsgálata alföldi mintaterületeken

Absztrakt

A disszertáció három mintaterületen vizsgálja néhány talajtani-területhasználati tényező szélerózióra gyakorolt hatását, valamint az öntözés,és az öntözés hatására a talajfelszínen képződött kérgek szélerózióra gyakorolt hatását. Sor került a három mintaterület mezővédő erdősávjainak és fásításainak felmérésére és pontszámokkal való tipizálására is.

Leírás
Kulcsszavak
szélerózió, wind erosion, talajok, soils, öntözés, irrigation, mezővédő erdősávok, shelterbelts, talajfelszíni kérgek, soil crust
Forrás