A kisajátítási eljárás, mint a tulajdonhoz való alapvető jog korlátozásának eszköze

Dátum
2013-03-22T10:53:36Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témájának kigondolását követően választásom a Budapest Környéki Törvényszék közigazgatási-munkaügyi kollégiumának 8. K. 26929/2006/20.1 számú határozatára esett, hogy ezen keresztül mutassam be a kisajátítási eljárást. Azért esett a választásom ezen bírósági határozatra, mert ennek alapjául olyan közigazgatási határozat szolgált, melyben a közigazgatási szerv a vele kapcsolatba-, s ezáltal önkéntelenül ügyféli pozícióba került jogalany valamely alapvető jogának gyakorlását korlátozza, vonja meg. Az imént leírt kritériumnak az általam választott határozat maradéktalanul eleget tesz, lévén, hátterében egy kisajátítási ügyben született közigazgatási határozat körüli vita húzódik meg.

Leírás
Kulcsszavak
kisajátítás, tulajdonjog
Forrás