Szatirikus társadalomkritika Bret Easton Ellis Nullánál is kevesebb című művében

Dátum
2014-04-23T08:55:48Z
Szerzők
Szabó, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A regény az MTV vagy más néven x generációként is emlegetett nihilben tengődő fiatalság életét mutatja be egy hermetikusan zárt világban, amiben a redukált én elvész a videoklipek és az újságok címlapjain. Dolgozatom célja a szatirikusságba hajló jellem- és társadalomábrázolás aspektusainak a bemutatása a 80-as években uralkodó populáris kultúra negatív szociokultúrális hatásainak mentén.
Leírás
Kulcsszavak
Bret Easton Ellis, minimalizmus
Forrás