Kisgyermeknevelő saját szemmel

Dátum
Szerzők
Reznek, Istvánné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A bölcsődei szakma az utóbbi években az átalakulások időszakát éli. Az átalakítás rendszerszintű, mely érinti ellátórendszer, a képzési-továbbképzési rendszer, az előmeneteli rendszer átalakítását és a szakmai koncepciók rendszerét. Szerettem volna képet formálni arról, hogy hogyan érzékelik és értékelik saját szakmájukat a már benne dolgozók, illetve a pályára készülők. Inspirált a gondolat, hogy foglalkozzak kollégáim véleményével, már csak azért is hogy igazolják vagy cáfolják a bennem - évtizedek tapasztalata alapján kialakult - szemléletet. Azt a feltételezést, hogy bár’ a kisgyermeknevelő szakma lehetőségei (képzés, életpálya, jövedelem) javultak az utóbbi évtizedben, a szakma társadalmi megítélése csak lassan mozdul pozitív irányba. Keresem a választ arra, hogy milyen ismeretek, tapasztalatok befolyásolják a pályát választó kollégákat, mi a legfőbb motivációjuk. Szerintük, milyen ennek a hivatásnak a társadalmi megítélése, a pedagógus szakmán belül hol helyezik el a hierarchiában, milyen tényezők befolyásolják a pozitív vagy negatív megítélését. Fontosnak tartom, hogy képet kapjak önértékelésükről, és az ezt befolyásoló társadalmi, gazdasági, szakmapolitikai tényezőkről.
Leírás
Kulcsszavak
Presztízs, Társadalmi mobilitás, pálya motiváció, Kisgyermeknevelő
Forrás