A munkanélküliség kezelése a közfoglalkoztatás metódusával

Dátum
2011-05-09T05:35:03Z
Szerzők
Papp, Fruzsina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat a közfoglalkoztatás témakörét boncolgatja, mert bár Magyarországon ez a legszélesebb körben alkalmazott munkaerő-piaci integrációs forma, mégis hazai és nemzetközi szinten egyaránt kritikák és szinopszisok kereszttüzében áll. Az első fejezetben a közfoglalkoztatás alkalmazási formáinak (közmunka programok, közhasznú foglalkoztatás, közcélú munkavégzés) áttekintésén keresztül kidomborodnak a rendszer domináns vonásai, a foglalkoztatás ismertetőjegyei. Mindezek fényében a második fejezet arra a kérdésre próbál választ találni, hogy milyen demográfiai jellemzőkkel is rendelkezik a vizsgált célcsoport, melyek azok a tényezők amik alapján hátrányt szenvednek a nyílt munkaerő-piacon. A harmadik fejezetben (az első két fejezet tükrében) a sikeres integráció mértéke kerül mikroszkóp alá, és ennek okainak vizsgálata úgy, hogy párhuzamba kerülnek a célcsoport jellemvonásai, hátrányai a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségekkel, annak érdekében, hogy átfedéseket és „foltozásra váró lyukakat” találjunk. A dolgozat kutatási része statisztikai adatok másodelemzésével és interjúk elemzésével próbálja a dolgozat felvetéseit, konklúzióit alátámasztani.
Leírás
Kulcsszavak
munkanélküliség, közfoglalkoztatás
Forrás