A gyermeki erőszak reprezentációi Csáth Géza novelláiban

Dátum
Szerzők
Kondás, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom Csáth Géza három novellájának – A kis Emma, Anyagyilkosság és a Fekete csönd – elemzését óhajtja végrehajtani a gyermeki erőszak reprezentációira fókuszálva. A művek értelmezéséhez és vizsgálatához alapként szolgálnak az erőszakkutatás aspektusai és a freudizmus. A dolgozatom célja a gyermek-toposzok alapján az egyes novellák önálló elemzése majd összehasonlítása bizonyos szempontok alapján, mint a téma, hangulat, stb. Az összevetés során kitérek a hasonlóságokra és a különbségekre is.
Leírás
Kulcsszavak
Csáth Géza, gyermeki erőszak reprezentációi
Forrás