LEADER Program sikeressége a Bihar-Sárrét térségben

Dátum
Szerzők
Sári, Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom célja a LEADER Program sikerességének bemutatása a Bihar – Sárrét térségben. Dolgozatomban e cél a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület (BSVE) működésén és tevékenységein keresztül kerül bemutatásra. A dolgozatban először bemutatom a Közös Agrárpolitika történetét, a Vidékfejlesztési Programot, majd a LEADER Programot. Ezután ismertetem a Bihar és Sárrét térség természeti, gazdasági, társadalmi jellemzőit, majd elemzem a helyi akciócsoport működését, szervezeti egységeit, stratégiáját. Kérdőíves felmérések alapján felmértem a LEADER Program ismertségét, illetve megkérdezésre kerültek az általam választott helyi akciócsoport, a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület tagjai pályázatairól, azok hatásairól, jövőbeli terveiről.
Leírás
Kulcsszavak
LEADER, vidékfejlesztés, akciócsoport
Forrás