Értékek reflektorfényben

Dátum
2013-05-08T05:17:57Z
Szerzők
Szabó, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája az emberi normák és erkölcsi értékek vizsgálata. Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam miként vélekednek általános erkölcsi értékekről az emberek egy nem mindennapi szituációban. Kutatásaim alapjául egy kvantitatív kutatása szolgál, a Közbiztonság és Morál kutatás, melyet a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen végez. A kutatás célja megismerni az emberek közlekedésbiztonságra vonatkozó hozzáállását, valamint általános erkölcsi értékeit. A kérdőívek lekérdezésére egy rendőrségi akció közben került sor és ez eredményezi a különleges szituációt. Szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy befolyásolja-e az általános erkölcsi értékek megítélését a hatóságok jelenléte. Mindezt a témára nézve releváns elméletek ismertetésével, korábbi kutatási eredmények összehasonlításával, illetve az említett kutatás adatainak elemzésével teszem. Munkám során arra az eredményre jutottam, hogy a kutatásban résztvevő alanyok igen szigorúan ítélik meg a kérdőívben szereplő morális értékeket, viszont a hatóságok jelenléte nem befolyásolta számottevően a véleményüket.
Leírás
Kulcsszavak
értékek, normák
Forrás