Regionális mezőgazdasági kereskedő társaságok pénzügyi összehasonlító elemzése

Dátum
2012-11-08T13:20:53Z
Szerzők
Dorgai, Klaudia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja adott két vállalkozás pénzügyi teljesítményének összehasonlítása volt, meghatározott mutatószámok alapján. Az elméleti bemutatást követően elemzésemet statikus mutatószámok alapján végeztem, melyek segítségével összehasonlítottam a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét. A változások könnyebb megértése érdekében különböző ábrákkal, grafikonokkal is szemléltettem azokat. Zárásként összegeztem tapasztalataimat, és következtetéseket vontam le belőlük a jövőre vonatkozóan. Célul tűztem ki, hogy az adatok elemzését követően megállapítom, melyik cég használja hatékonyabban a pénzeszközeit és alakítja ki kedvezőbben forrás szerkezetét, illetve, hogy melyik vállalat mondható sikeresebbnek.
Leírás
Kulcsszavak
adatelemzés, statikus mutatószám
Forrás