A légzés feldolgozása számítógéppel

Dátum
2006-06-08T16:14:07Z
Szerzők
Harasztiné Dorka, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban teljesen átértékelődik az oktatás folyamata, és ebben a folyamatba a tanár és a diák szerepe. Vitathatatlan, hogy az új, interaktív média által segített oktatás új paradigmákat kíván. Ennek lépcsőfokait a következőkben foglalja össze Tapscott . –Átmenet a lineáris oktatás és a hipermédia alapú oktatás között. –Az instrukciók és utasítások helyett konstrukció és felfedezés (felfedeztetés). –Tanárközpontú oktatás helyett tanulóközpontú oktatás. –A tananyag „bebiflázása” helyett azt kell elsajátítani, hogyan tanuljunk, hogyan navigáljunk és hogyan szelektáljunk. –Az iskolai tanulás helyett egész életen át tartó tanulás (life-long learning). –A mindenki számára tervezett „egyenoktatás” helyett egyéni, testre szabott képzés. –Az oktatás kínszenvedés helyett szórakozás legyen. –A tanár adó (információforrás) helyett segítő (facilitátor) legyen. E tézisek valóra váltásának kulcsszereplője a TANÁR! Mégpedig nem a porosz szellemű, mindent tudó, mindenhez a legjobban értő tanár, hanem egy olyan új szellemű vezető, aki képes hozzásegíteni a tanulókat az aktív, önálló, de mégis közös ismeretszerzéshez, és folyamatos önképzéssel lépést tart az újdonságokkal, netán a saját tanulóival. Hazai mérések szerint elmondható, hogy bennünk- a tanárok körében- (még) megvan az érdeklődés és a hajlandóság az új ismeretek és módszerek elsajátítására, a legkomolyabb korlátot pillanatnyilag a szükséges technika és a támogatás hiánya jelenti.
Leírás
Kulcsszavak
oktatóprogram, témaválasztás, anyaggyűjtés, kérdőív
Forrás