Gyomirtási technológiák kukoricában, homok talajon

Dátum
Szerzők
Krupincza, Dániel Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkámban különböző kukorica gyomirtási technológiákat hasonlítottam össze homoktalajon. A kisparcellás kísérletben elsősorban a magról kelő egyszikű és magról kelő kétszikű gyomnövények ellen gyakorolt gyomirtó hatását vizsgáltam a takarmánykukoricában alkalmazható HPPD-gátló hatóanyagokat tartalmazó készítményeknek. A vizsgálatban részt vevő nyolc gyomnövény: Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Hibiscus trionum, Amaranthus retroflexus, Helianthus annuus, Echinochloa crus-galli és Digitaria sanguinalis. A kísérletben két készítményt preemergensen és korai posztemergensen, valamint négy készítményt valódi posztemergens technológiával alkalmaztam. Az gyomborítottságot Balázs-Ujvárosi felvételezési módszerrel állapítottam meg. A gyomirtó szerek eredményességét három időpontban vizsgáltam a kezelést követően. A területeken belül véletlenszerűen elhelyezett 1x1 méteres keret segítségével referencia területeket jelöltem ki, amelyek borítottságát átlagoltam és megállapítottam a pusztulási százalékot a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva. A szignifikancia szintek megállapításához a felmérések során kapott adatokat varianciaanalízissel dolgoztam fel, amellyel igazolható a különböző kezelések hatása.
Leírás
Kulcsszavak
kukorica, gyomirtás, homok talaj
Forrás