Veszélyeztetett bennszülött vagy kultúrakövető faj? A Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii A. Molnár & Robatsch) elterjedése a Pannon Ökorégió nyárültetvényeiben

Dátum
Szerzők
Süveges, Kristóf
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban tárgyalt növényfajt, a Tallós-nőszőfüvet (Epipactis tallosii) Európa egyik legritkább orchidea fajának tartják számon. A kutatás során szisztematikusan vizsgáltuk a faj előfordulásait egy másodlagos élőhelyen. Ezek az élőhelyek a nyárfaültetvények, amik igen sokszor nyújtanak otthont a tárgyalt faj populációinak. A kutatás során sikerült a fajt detektálni kizárólag nemes nyarasokban négy olyan ország területén, ahol előfordulása korábban nem volt ismert, ezen kívül számos hazai populációja került elő szintén ezekről az élőhelyekről. A dolgozatban igyekeztem körbejárni a vizsgált faj ezeken az élőhelyeken való előfordulásait indikálható tényezőket. Eredményeim azt mutatják, hogy a vizsgált paraméterek közül egyedül a nyárfaültetvények kora van hatással a faj megtelepedési sikerére. Minél idősebb a nyárfa ültetvény, annál valószínűbb a faj előfordulása.
Leírás
Kulcsszavak
Tallós-nőszőfű, természetvédelem, nyárültetvény
Forrás