A magyarországi népi játékok történeti áttekintése és a játék, mint fogalom különböző megközelítései

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a primer és szekunder forrásokra alapozva igyekszem képet adni a magyarországi népi játékokról, valamint a játék, mint fogalom különböző megközelítéseiről. Írásomban a bevezetést követően a különböző játékelméletekről írtam részletesebben, majd a hazai játékkutatás történetét foglaltam össze. Zárásképpen pedig a magyar népi játékok típusrendjét ismertettem.

Leírás
Kulcsszavak
népi játékok, játékelméletek, játékkutatás
Forrás