Trichoderma reesei regulatory and metabolic mutants for plant biomass utilization

Dátum
Szerzők
Kun, Roland Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkánk folyamán a jelentős extracelluláris enzimtermeléssel jellemezhető fonalas gomba, a Trichoderma reesei génregulációs rendszerének tanulmányozásával foglalkoztunk. Négy különböző regulációs (Δara1, Δace3, ΔmcmA, és ΔamyR), és egy metabolikus (Δxki1) mutáns létrehozása, illetve fenotípus vizsgálata volt a kitűzött cél. Az ara1 egy feltételezett arabinóz regulátort kódol. Az ace3 illetve az mcmA által kódolt regulátorok feltételezhetően a cellulóz hasznosításában játszanak fontos szerepet, valamint az amyR által kódolt regulátor a keményítő lebontását katalizáló enzimek szabályozásában vesz részt. Az xki1 a pentóz katabolikus útvonalban szerepet játszó xilulokinázt kódolja.
Leírás
Kulcsszavak
génreguláció, növényi biomassza lebontása, deléciós mutánsok, elektroporálás
Forrás