Írország gazdaságának sajátos fejlődési pályája

Dátum
2011-10-27T09:20:19Z
Szerzők
Makai, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Írországot gyakran emlegetik kelta tigrisként, mely elnevezést az 1990-es évek gyorsütemű gazdasági fejlődését produkálva érdemelte ki. A szakértők az ekkor elért siker okait, valós tartalmát már számtalanszor elemezték, én magam pedig ezeket az eredményeket felhasználva szeretnék az ír csoda hátteréről a dolgozatomban beszámolni. A négy periférikus ország Írország, Spanyolország, Portugália és Görögország ugyan hasonló körülmények között lépett be az EU-ba, tehát a többi tagországhoz képest rendkívüli elmaradottság jellemezte a gazdaságukat, ám én mégis Írország történetét tartottam a legérdekesebbnek, mivel ez az ország volt képes a leglátványosabb fejlődés elérésére. Számomra azért is keltette fel az érdeklődést az írek gazdaságának fejlődése, mivel ez egy olyan kicsi, Európa szélén fekvő, sok lehetőséggel nem rendelkező ország volt, amely több évszázadon át az angolok fennhatósága alatt állt, nem nagy mozgásteret kapva, ám valamilyen úton-módon mégis sikerült elérniük, hogy a világ felfigyeljen rájuk és történetüket példaként tárják más, hasonló helyzetben lévő ország elé.
Leírás
Kulcsszavak
Írország, gazdaságpolitika
Forrás