Karboximetilezett polietilénimin Gd(III)- és Mn(II)-komplexeinek vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A karboximetilezett polietilénimin (CM-PEI) kb. 70%-ban funkcionalizált változatának szerkezetét és komplexképződését vizsgáltam. A CM-PEI sok karboxilát és amino donorcsoporttal rendelkező makromolekula, amely ennek köszönhetően jó komplexképző tulajdonságokkal rendelkezik, ezért sokféle módon felhasználható. A komplexképződési folyamatokat Gd(III) és Mn(II) ionok esetén vizsgáltam pH-potenciometriával. A makromolekula szerkezetét egy diamágneses fémion, az Y(III) és különböző NMR spektroszkópiás módszerek felhasználásával térképeztem fel és vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a CM-PEI mindkét paramágneses fémionnal kelátkomplexet képez, és az adatok alapján meghatároztam, hogy átlagosan kb. 14-15 fémion koordinálódik minden makromolekulához. A 2D NMR spektrumokból az is kiderült, hogy az anyag szerkezete a szintézis során nem degradálódott, a molekula kompakt maradt, és a fémionok első sorban a karboxilát-csoportok donoratomjaihoz koordinálódnak.

Leírás
Kulcsszavak
karboximetilezett polietilénimin, pH-potenciometria, NMR, Fém-komplexek
Forrás