A magyar távközlési szolgáltatók piaci helyzetének elemzése

dc.contributor.advisorBittner, Beáta
dc.contributor.authorGirus, Szilvia
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-10-21T12:12:41Z
dc.date.available2021-10-21T12:12:41Z
dc.date.created2021-10-21
dc.description.abstractDolgozatom legfőbb célja egy rövid, átfogó kép nyújtása a magyarországi távközlési piac helyzetéről, legfontosabb piaci szereplőinek bemutatása, a vevői elégedettség vizsgálata adott szektorban. Az első fejezetben a szakirodalmi áttekintésben fontosnak tartottam kiemelni a szolgáltató szektor jelentőségét, hiszen a bruttó hazai termék (GDP) legnagyobb értékét a szolgáltató vállalatok „termelik” ki. A magyarországi távközlési történelem ismertetését követően, annak jelentősége, majd a piacon található négy legnagyobb szolgáltató rövid cégtörténete kerül bemutatásra. A második fejezetben a számviteli törvény előírásainak ismertetésén túl szekunder kutatást végeztem hazai és nemzetközi szakirodalmak, valamint folyócikkek alapján, melyben a szolgáltatásminőség, a vevői elégedettség, az elégedettségmérési módszerek, a SERVQUAL módszer ismertetése mellett, a pénzügyi kimutatások elemzése, a beszámolókból, mérlegekből megismert adatok alapján a cégek vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőség helyzetére vonatkozó adatok számítására vonatkozó ismeretek kerültek levezetésre. A harmadik fejezet az eredmények, értékelések adatait tartalmazza, melyben a cégek beszámolóiból kapott számviteli mutatók alapján pénzügyi kimutatás elemzést végeztem. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók pontos képet adnak a négy nagy távközlési szolgáltató piaci helyzetéről, bemutatják stratégiai döntéseik gazdasági tevékenységükre gyakorolt hatását. A primer kutatásom alapját képező online kérdőív eredményeinek levezetéséből és a fogyasztói értékelés részletes ismertetéséből az előfizetők véleménye, elvárásai jelennek meg, megmutatva a szolgáltatóknak azokat a területeket, melyre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a magasabb szolgáltatásminőség és a magasabb vevői elégedettség elérése érdekében. A negyedik fejezetben a kutatásaim alapján levont következtetéseket és javaslatokat ismertetem. A megbízhatóság és a bizalom rendkívül fontos tényező a távközlési szektorban, mely a fejlesztéseknek köszönhetően egy reális jelen- és jövőbeli elvárás.hu_HU
dc.description.correctorhbk
dc.description.courseVállalkozásfejlesztéshu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent105hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/323173
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjecttávközléshu_HU
dc.subjectSERVQUAL
dc.subjectszolgáltatás minőség
dc.subjectpénzügyi kimutatás
dc.subjecttelekommunikácó
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleA magyar távközlési szolgáltatók piaci helyzetének elemzésehu_HU
dc.title.translatedAnalysis of the market situation of Hungarian telecommunication service providershu_HU
Fájlok