Diszlexiások teljesítményének sajátosságai Stroop-helyzetben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a diszlexiások teljesítményének sajátosságait vizsgálom Stroop-helyzetben, egy csak rájuk jellemző markáns mutató nyomában. A vizsgálatnak nagy gyakorlati jelentősége lehet. A tesztem a diszlexiásokra jellemző teljesítmény meghatározásában segíthet.

Leírás
Kulcsszavak
diszlexia, tanulászavar, stroop
Forrás