Hidrogén-szulfit addíciója szén-szén kettős kötésre - in silico vizsgálatok egyszerű modell vegyületeken

Dátum
2014-05-06T09:22:14Z
Szerzők
Hoffka, Gyula
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A fejlett számítógépek felhasználásával, és a modern, egyszerűen kezelhető kvantumkémiai programok segítségével jelen dolgozatban egy gyakorlati fontosságú kémiai reakció elméleti kémiai leírásával foglalkozom. A reakció modellezése során tapasztalatot szeretnék szerezni a számításos kémia művelésében. Míg a probléma kísérleti háttere adott, a reakció elemi lépéseinek sorrendjét és az átmeneti állapotok és termékek relatív energiaértékeit nem mindig egyszerű kísérletes módon meghatározni. A valós kísérleti rendszer azonban ahhoz túl nagy, túl sok atomot tartalmaz, hogy pontos számolásokat végezhessünk rajta, ezért a reakciót először modelleken végzett számítások segítségével tanulmányozzuk. Két ilyen modellrendszerre végeztem el a számolásokat
Leírás
Kulcsszavak
in silico, hidrogén-szulfit, addíció
Forrás