A gondnokság alá helyezés gyakorlati kérdései

Dátum
Szerzők
Vig, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként a személyállapoti perek közül a gondnokság alá helyezési pereket választottam. Választásom alapjául szolgált, hogy a Karcagi Járásbíróságon dolgozom 2001. óta és az a tapasztalatom, hogy egyre több a gondnokság alá helyezettek száma. Évről évre nő, melyet statisztikai adatok is alátámasztanak. A Karcagi Járásbíróságon 2001-ben összesen 38 db ügy indult gondnokság alá helyezéssel kapcsolatosan, míg 2017-ben 134 db.Dolgozatomban bemutatom a gondnokság alá helyezés rövid fejlődési történetét, ezzel kapcsolatos két új jogintézményt az előzetes jognyilatkozat szabályait és a támogatott döntéshozatal lényegét, a gondnokság alá helyezés általános szabályait, de kitérek az anyagi és az eljárásjogi szabályokra is.
Leírás
Kulcsszavak
gondnokság, gondnok kirendelése
Forrás