Bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel a szakértői bizonyításra

Dátum
Szerzők
Kiss, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A polgári peres eljárásokban a tárgyalások során nagy jelentősége van a bizonyításnak, illetve a bizonyítási eszközöknek, ugyanis legtöbbször ezen múlik a per kimenetele. Dolgozatomban a bizonyítási eljárás történeti előzményeit, a bizonyítási eljárás általános szabályait mutatom be, ezt követően pedig a szakértői bizonyítással foglalkozom bővebben, jogesetekkel színesítve a dolgozatot.
Leírás
Kulcsszavak
polgári per, szakértői bizonyítás, magánszakértő
Forrás