Jogellenességet kizáró okok a büntetőjogban, különös tekintettel a jogos védelemre

Dátum
Szerzők
Zólyomi, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a jogellenességet kizáró okokat veszem górcső alá. Választásom azért esett erre a témára, mert a 2012. évi C.törvény hatályba lépése óta hangos viták kísérik a szabályozást. Egyes területeken – így például a sértett beleegyezése esetén- a kodifikáció hiánya szül elégedetlenséget, máshol pedig indokolatlannak vélik a sértett cselekvési lehetőségének kiszélesítését. Figyelemre méltó áttörést jelentett az ún. szituációs jogos védelem bevezetése. Így bizonyos esetekben, a jogellenes támadó cselekményt, a törvény erejénél fogva, úgy kell tekintetni, mintha az a támadó életének kioltására irányult volna. Ilyen szituációkban pedig, büntetőjogi felelősség nélkül megölhető a támadó. Még nem vonható le egyértelmű konklúzió, hogy hogyan „használják” a polgárok az Alaptörvényben is deklarált jogukat, illetve mennyiben élnek vissza azzal.
Leírás
Kulcsszavak
Jogellenességet kizáró okok, jogos védelem
Forrás