A regionális szintű társadalmi- és gazdasági elemzés módszertani alapjai

Dátum
2009-02-11T13:38:48Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja a regionális társadalmi-gazdasági elemzés mutatórendszerének áttekintésén keresztül, javaslattétel arra. A helyzetelemzés átfogó képet ad a jelenlegi szituációról, ráirányítja a figyelmet a legelmaradottabb területekre, meghatározza a fejlesztési irányokat, rámutat a beavatkozási pontokra – ezért tekintem rendkívül fontosnak. Ugyanakkor a megvalósítás folyamatának ellenőrzéséhez, a monitoring végzéséhez is elengedhetetlen az elemzés.

Leírás
Kulcsszavak
ingatlangazdálkodás, gazdasági elemzés
Forrás