9631920836

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Pedagógia - pszichológiaévfolyam:EgyébA tankönyvjegyzéken nem szerepel.Nahalka István könyve a "kell" pedagógiája helyett a "lehet" didaktikájának irányába fordítja figyelmünket. Szakít azzal a korábbi elképzeléssel, hogy a tanulók eleve készek befogadni a felnőtti tudományból lepárolt tantételeket, s hogy fejükben az ismeretek módosulás nélkül folytatják addigi életüket.A tudományelmélet úgynevezett konstruktivista fordulatának jegyében Nahalka a tudást a gyerekek fejében létrejövő képződménynek tekinti, amelynek csupán részösszetevői erednek kívülről. Ha a pedagógusok nem tárják fel a tanulók gondolkodását megkötő előfeltevéseket, akkor a mégoly szabatos ismeretközléssel is csak légvárakat tudnak építeni. A tudománytörténet vonatkozó fejleményeinek oldott stílusú ismertetése mellett valós iskolai közegben folytatott vizsgálatok plasztikus példáival is találkozhatunk a könyv lapjain, a "gyermektudomány" sajátosságainak érzékletes megjelenítésével, roppant jól láttató illusztrációk kíséretében.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények