A strukturális egyenletek modellje

Dátum
2007-01-26T09:06:15Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A strukturális egyenletek modellje a statisztika regressziószámítás fejezetébe sorolható, bár bizonyos vonatkozásban túlmutat azon. Dolgozatunkban Bollen (1989) könyve alapján mutatjuk be a strukturális egyenletek módszerét. Ez a módszer alapvető szerepet játszik a társadalomtudományok (pl pszichológia, szociológia) statisztikai elemzéseiben. Az utóbbi időben elsősorban Jöreskog és munkatársai alkotásai nyomán jelentős fejlődés történt ezen a területen. Statisztikai programcsomagokat (LISREL, AMOS) alakítottak ki az eljárások elvégzésére. A teljes modell strukturális egyenletek rendszeréből áll. Az egyenletek tartalmaznak megfigyelt (manifeszt) változókat, látens (ne megfigyelt, faktor) változókat és strukturális paraméterket, amik a változók kapcsolatát írják le.

Leírás
Kulcsszavak
LISREL, kovariancia struktúra, látens változó, konformatív faktoranalízis, strukturális modell, mérési modell
Forrás