A korrupciós index kapcsolatának vizsgálata az egy főre jutó GDP-vel és a HDI-vel Magyarországon és az EU egyes tagállamaiban

Dátum
Szerzők
Dobó, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a korrupció hátterében álló befolyásoló tényezőket vizsgáltam. Kitérek a Transparency International által minden évben publikált Korrupciós Érzékelési Index módszertanára, bemutatására. A CPI a legelterjedtebb és legelfogadottabb mutató a korrupció mérésére, ami a legszélesebb körben vizsgálja a jelenséget.A dolgozatom fő témája a korrupció jelenségét vizsgáló mutató (CPI) összehasonlítása az egy főre jutó GDP-vel és az Emberi Fejlettségi Indexel(HDI).A CPI és HDI összehasonlítását saját számítás és táblázat alapján értékelem, hogy milyen hatással van egy országban a korrupció az emberi jólét szintjére.A jelenség vizsgálatának szükségességét erősíthetik továbbá az egyes következményei, mint például a feketegazdaság, aminek a kapcsolatát is elemzem a dolgozatban.
Leírás
Kulcsszavak
korrupciós index, emberi fejlettségi index, egy főre jutó GDP, korrupció következményei
Forrás