A Rakamazi-Nagy-morotva halközösségének vizsgálata eltérő mintavételi protokollok alapján

Dátum
Szerzők
Tóth, Richárd
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az állóvizeink halközösségeinek vizsgálatára és halalapú ökológiai állapotértékelésére nincsenek kiforrott rendszerek. Ebből az elgondolásból 2019 nyara és ősze során kétféle mintavételi előírás szerint is elvégeztük a Rakamazi-Nagy-morotva halközösségének vizsgálatát. Egyik módszerként a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer szolgált, mely alapján 300 méter hosszú szakaszokon mintáztunk egy kisteljesítményű, akkumulátorról üzemelő Hans Grassl IG200/b típusú elektromos halászgéppel. Másik módszerként az Európai Unió Víz Keretirányelve halak élőlénycsoport vizsgálatára vonatkozó protokollja szolgált, ahol a síkvidéki vízfolyásokra meghatározott 500 méter hosszú szakaszokon vizsgáltuk a halállomány összetételét, egy nagyobb teljesítményű, aggregátorról üzemelő Hans Grassl EL 64/II halászgéppel. A mintavételeket külön elvégeztük a holtmeder eltérő habitusú tiszanagyfalui és rakamazi oldalán. Eredményeink alapján mind az évszakok, mind a mintavételi helyek, valamint a mintavételi módszerek között is jelentős különbségek adódtak
Leírás
Kulcsszavak
halfauna, Rakamazi-Nagy-morotva, hidrobiológia
Forrás