A gazdasági társaságok a Ptk. kodifikációja kapcsán

Dátum
2013-01-30T12:11:29Z
Szerzők
Holové, Marianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv előkészítésének és elfogadásának ideje az 1953 és 1959 közötti időszakra tevődik. A törvénykönyv eredeti szövege a magántulajdon lehető legszűkebb körre történő korlátozására és az állami, társadalmi tulajdon megkülönböztetett helyzetbe hozására törekedett. Joggal merül fel a kérdés, hogy alkalmas-e még a törvény napjaink életviszonyainak szabályozására, szükséges-e egy új törvény alkotása? Be kell-e építeni a társasági jogot az új törvénybe? A dolgozat taglalja az ezzel kapcsolatos érveket, ellenérveket, a kodifikáció menetét, a társasági jog, mint speciális terület jellemzését, történetét és a különböző koncepciók leírását.
Leírás
Kulcsszavak
társasági jog, gazdasági társaságok
Forrás