Az Európai Unió védjegyrendszerének sajátosságai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája, mint a címből is kiderült, a védjegyrendszer témakörét dolgozza fel, az Európai Unió sajátosságainak szemszögéből. Bepillantást nyerhetünk az Európai Unió védjegyjogának összetettségébe, jellemzőibe és jogi szabályozásába. Dolgozatom vázának felépítésénél törekedtem arra, hogy egy átfogó képet nyújtson az Európai Unió védjegyjogi gyakorlatáról és jogforrásairól, de emellett hazánk védjegyjogi fejlődését, szabályozását is igyekeztem lényegre törően bemutatni.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, védjegyrendszer, védjegy
Forrás