Sajátos nevelési igényű diákok szakképzése és felkészítése a munkaerőpiacra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A sajátos nevelési igényű fiataloknak lehetőségük van minden középfokú iskolatípusban tanulni, de legnagyobb arányban készségfejlesztő szakiskolába, szakiskolába és szakközépiskolába jelentkeznek a fiatalok. A dolgozat célja annak megismerése, hogy a szakiskolás és a szakközépiskolás diákok között milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők meg. A tanulói kérdőívekben megfogalmazott kérdésekre adott válaszok alapján többek között összehasonlításra került a fiatalok családi háttere, tanulmányi előrehaladása illetve jövőképe. A dolgozat mérvadó része a lemorzsolódás témakörével foglalkozik, amelyben nagy különbségek mutatkoztak a két iskolatípus között. Az állam által kitűzött célok egyike a szakképzett munkaerő foglalkoztatási rátájának emelése. Ennek érdekében vezették be az új szakképzési struktúrát, amelytől a lemorzsolódás mértékének csökkenését, illetve ezáltal a szakképzett fiatalok számának növelését várják.

Leírás
Kulcsszavak
szakképzés, sajátos nevelési igény, tanulásban akadályozott, munkaerőpiac
Forrás