A kisgyermekkori agresszivitás óvodai megjelenése a Kántorjánosi Csicsergő Óvodában

Dátum
Szerzők
Mányiné Czine, Helga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Két részre bontottam dolgozatom, egy elméleti és egy gyakorlati részre. Az óvodai agresszió megjelenése a fő témám. Ezen belül az okára, hátterére, kockázati tényezőire, kezelésére, és megelőzésére fordítottam a hangsúlyt. Külön fejezetben feltártam maga az óvodáskor jellemzőit, sajátosságait is. Dolgozatomat a család fontosságával és a családi élet zavaraival vezettem be, hisz a család működése fontos szerepet tölt be a gyermeki agresszió megjelenésében. Végezetül a helyi óvodánkat mutatom be, és egy esetleírást készítettem a végére, hogy meglássam az összefüggést a dolgozat elején leírt elmélet és gyakorlat között.
Leírás
Kulcsszavak
agresszió, kisgyermekkor, óvoda
Forrás