Pszichiátriai betegek a szociális ellátórendszerben

Dátum
Szerzők
Hargitainé Rácz, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban az egészségügyi ellátórendszer számára egyre növekvő teher és kihívás a pszichiátriai, valamint az addiktológiai betegségek kezelése (Kalapos, 2016). Tovább nehezítik a szakemberek munkáját a nagy betegszámból adódó kiemelkedően magas közvetlen és közvetett költségek. Jelentős probléma ezen a területen a humánerőforrás-hiány is, a szakdolgozók és a szakorvosok alacsony száma, valamint az aránytalan területi eloszlása (Németh, 2019). Az ellátórendszert Magyarországon napjainkban egyértelműen az intézményi alapú ellátási forma jellemzi (Bugarszki és mtsai., 2013), melynek átalakításához jelentős források bevonására, illetve a meglévő források átcsoportosítására lenne szükség az alapellátások és a közösségi alapú megoldások javára (Ács és mtsai., 2017). A mentális betegségek jellegéből adódóan a kezelések nagyon kevéssé ágyigényesek, kevés olyan beavatkozás van, amelyet kizárólag kórházi ágyon lehet biztosítani. Ezzel szemben a betegek nagy száma miatt az ellátás szakember igényes, mindemellett sok rehabilitációs szolgáltatásra is szükség van (Tringer, 2000). Ezáltal szükségessé válik az ellátórendszer újragondolása, átszervezése, mely komoly kihívás elé állítja a tagországokat. Az Európai Unióban a már működő jó gyakorlatok alapján egyre inkább a szociális ellátások bővítése kerül előtérbe (Németh, 2019).
Leírás
Kulcsszavak
pszichiátria, addiktológia, szociális ellátórendszer
Forrás