A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai az új Polgári Törvénykönyvben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az új Ptk. hatálybalépésével a szerződésszegés szabályaiban is jelentős változások következtek be, kiváltképp a szerződés megszegésére vonatkozó felelősségi szabályok tekintetében, ahol az eddigi szabályozást egy szigorúbb objektív megoldás váltotta fel. Dolgozatomban egy áttekintő elemzés során először a szerződésszegés megváltozott szabályait tekintem át, majd a dolgozat második felében a szerződésszegésért való felelősség új szabályait mutatom be. A szerződésszegésért való felelősség körében kiváltképp az előreláthatósági klauzula szabályit vizsgálom meg, amely teljesen új jogintézményként kerül bevezetésre a magyar magánjogba.

Leírás
Kulcsszavak
szerződésszegés, új Polgári Törvénykönyv, előreláthatósági klauzula
Forrás