A kormányhivatalok és a nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények közötti ügyintézés és ezek tapasztalatai vezetői szemmel

Dátum
2014-05-22T06:58:48Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Absztrakt A szakdolgozatban a nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények kormányhivataloknál intézhető ügyeit szedem csokorba, hozzátéve saját tapasztalataimat és javaslataimat, mindezt intézményvezetői szemlélettel. Tapasztalatom szerint az utóbbi években megnőtt az állami intézményfenntartó központ fenntartása alatt működő nevelési-oktatási intézmények mellett a nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények szerepe napjaink köznevelési rendszerében, ezért is érdemes a működésükkel és ügyintézésükkel kapcsolatos ismeretek rendszerezett összegyűjtése és a témában érdekelt fenntartók és intézményvezetők részére történő átnyújtása. A kormányhivatalok létrejöttének és szervezetének ismertetése után kerül sor az Oktatási Főosztályok által ellátott – hatályos jogszabályok által determinált - főbb feladatok ismertetésére, hiszen a nem állami fenntartók az ügyeik nagy részét ott intézhetik. A szakdolgozat további részében szereplő megállapításaimat saját résztvevő megfigyeléseimre alapoztam a kormányhivatali ügyintézés során, valamint strukturált interjúkat készítettem több nem állami fenntartó képviselőjével. Az interjúkészítés célja a szakirodalom, a vonatkozó jogszabályok és a kormányportálokon található ügyintézésre vonatkozó információk áttanulmányozása után, valamint az ügyintézésben történő személyes résztvevő megfigyeléseim elvégzése alapján megszerzett információk pontosítása, kiegészítése és az egyes fenntartói csoportok intézményfenntartói működésével kapcsolatos új információk szerzése volt. Interjúalanyaim között egyházhoz tartozó személy, alapítványi munkatárs és nonprofit Kft. formában működő fenntartói képviselő szerepelt. E három különböző fenntartói képviselő eltérő hozzáállását ismerhetjük meg a fenntartótól független kormányhivatali egységes ügyintézéshez kapcsolódóan. Beavatkozás mentes vizsgálatokkal, már meglévő statisztikák másod elemzésével elsősorban szerkezeti szinten pl.: KIR adatbázis - a fenntartókra és az általuk fenntartott intézményekre vonatkozóan vagy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyilvános szakképzési megállapodás adatbázisának összehasonlító elemzésével támasztottam alá megállapításaimat. Ezután a nem állami fenntartású intézmények szakképzési megállapodás megkötéséhez, a magántanulói státusz kérelmezéséhez valamint a törvényességi ellenőrzéséhez kapcsolódó konkrét ügyintézői gyakorlatomból kiindulva próbáltam más intézmények esetében is a gyakorlatban jól hasznosítható javaslatokat és tanácsokat adni, melyek megvalósítása által az ügyintézési folyamat lerövidül és gyorsabbá, egyszerűbbé válhat. Vélelmezett hipotézisem - mely szerint a jogszabályok „olvasni tudása” és a jogszabályokban történő keresés képességének jártasság szintű elsajátítása, a jogszabályokban rögzítettek betartása a nem állami intézmények fenntartóitól, vezetőitől és ügyintézőitől elvárt - beigazolódni látszik, hiszen csak ezen az alapon alakulhat ki a konstruktív együttműködés a kormányhivatalokkal.

Leírás
Kulcsszavak
kormányhivatal, nem állami fenntartású köznevelési intézmények
Forrás