A németországi és a magyarországi érettségin számonkért témakörök összehasonlító vizsgálata

Dátum
Szerzők
Blaner, Zsanett Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban Magyarország és Németország érettségi lapjainak feladatait hasonlítom össze közép és emelt szinten. Munkám során külön-külön megvizsgáltam a két ország érettségi feladatlapjait és elemeztem azokat különbségek és hasonlóságok szempontjából. Mivel a németországi érettségi emelt és középszinten is három nagy témakörre bontja a számonkérést, amelyek az analízis, a lineáris algebra és analitikus geometria, valamint a sztochasztika, ezért dolgozatomban is a három nagy témakör mentén végzem a hasonlítást. Mind a középszintű mind az emelt szintű, mind a szóbeli mind az írásbeli feladatokat összehasonlítottam. Az egyezőségeket és különbségeket kiválasztott feladatokkal mutattam be.
Leírás
Kulcsszavak
németországi és magyarországi érettségi, emelt és középszintű írásbeli és szóbeli érettségi, analízis, lineáris algebra és analitikus geometria, sztochasztika
Forrás