Az Arany János Tehetséggondozó Program szerepe a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő hátrányos helyzetű diákok iskolai, továbbtanulási eredményességének vizsgálata. A hazai felzárkóztató programok célkitűzéseik között szerepel elsősorban a hátrányok kompenzálása, az egyéni képességek fenntartása és fejlesztése, valamint a jövőre való felkészítés. Az Arany János tehetséggondozó program a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok hátrányainak csökkentésére, iskolai életútjának, a továbbtanulás erősítésére vállalkozik. A dolgozatomban igyekeztem minél részletesebben bemutatni, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai eredményességét milyen mértékben befolyásolja a család szociokulturális háttere, valamint az iskolai közeg. Mint ahogyan azt a szakirodalmak is alátámasztják, a tanulók társadalmi helyzete és iskolai teljesítménye között szoros párhuzam van. Az empirikus kutatásom célcsoportjának az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő fiatalokat választottam. Kutatásom során azt feltételeztem, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programba résztvevő fiataloknál már a belépéskor a jövőbeli terveik között szerepel a felsőfokú végzettség megszerzése, ugyanakkor a család nehéz anyagi helyzetéből adódóan, valamint a program hiányában nem jutnának be a felsőoktatási intézményekbe. Szakdolgozatom során kitérek arra, hogy feltételezéseimet sikerült-e alátámasztanom vagy sem a szakirodalmak áttekintését követően, valamint a saját empirikus kutatásom eredményei alapján.

Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, hátránykompenzálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáló programok, pályaválasztási aspirációk
Forrás