A lakossági energiafelhasználás területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata geoinformatikai eszközökkel Északkelet-Magyarországon

Dátum
Szerzők
Deák, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban az Európai Unió, valamint Magyarország viszonylatában egyaránt a lakosság tekinthető az egyik legjelentősebb energiafogyasztónak, amelyet számos tényező befolyásol. Ilyen tényező lehet egyrészről a település-, a lakásjellemzők, háztartás-összetétel, a jövedelem vagy a klimatikus jellegzetességek melyek a lakosság számára nehezen megváltoztatható vagy más tényezőtől függő jellemzők. Másrészről pedig a lakosság szokása, magatartása, az energiahasználatról való gondolkodásmódja is nagymértékben képes befolyásolni a fogyasztást. Északkelet-Magyarország lakossági energiafogyasztásában jelentős területi különbségek figyelhetőek meg. Vizsgálataimhoz egy kiterjedt, településsoros adatbázist állítottam össze, melynek részletes elemzéséhez különböző statisztikai módszereket használtam - például a viszonyszám-, a különböző területi egyenlőtlenségi mutatók-, vagy a korrelációszámítást. A kapott eredmények bemutatására pedig saját szerkesztésű, szemléletes ábraanyagom szolgál.
Leírás
Kulcsszavak
lakossági energiafogyasztás, területi egyenlőtlenség, Északkelet-Magyarország
Forrás