Egyén a csoportban, csoport az egyénben

Dátum
2013-05-12T16:04:51Z
Szerzők
Debreczeni, Veronika Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozat a serdülőkorral foglalkozik, mely életünk egyik legmeghatározóbb időszaka. Ez a korszak számos érdekes témát kínál fel kutatásra, melyek közül én az énkép és az osztályok társas szerkezetének vizsgálatát választottam, keresve az összefüggéseket a tanulók énkép eredménye és az osztályban elfoglalt társas pozíciójuk között. Ezentúl a kutatásom tartalmaz még egy összehasonlító vizsgálati részt is, melyben a nemek, korosztályok és két iskolatípus közötti eltéréseket is keresek, mind az énkép, mind pedig a csoportszerkezetek tekintetében. Az eredményeket a szociometria, Saját közösség iránti attitűd kérdőív és a Tenessee-énkép skála segítségével kaptam meg.
Leírás
Kulcsszavak
serdülőkor, énkép, szociometria, csoport
Forrás