Egészségkommmunikáció a fogorvoslásban

Dátum
Szerzők
Zatik, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a fogászati vonatkozásban legjelentősebb halálozással járó betegségcsoport, a szájüregi daganatok megelőzésének fontosságát mutattam be, valamint törekedtem érzékeltetni, hogy ez a prevenció valójában milyen komplex feladatot jelent. A dolgozat első felében a szájüregi daganatok általános bemutatása történt meg.Epidemiológiai adatokkal alátámasztva bizonyítottam azt, hogy ez a betegség hazánkban fokozott figyelmet érdemel, hiszen európai szinten éllovasnak számítunk mind incidenciában, mind rákmortalitásban. Rávilágítottam a legfőbb kóroki tényezők és a szűrés adta lehetőségek bemutatásán keresztül arra, hogy a megelőzés, továbbá a korai felismerés ebben az esetben egyszerűbb, és sokkal inkább befolyásolható tudatosan, mint az a legtöbb daganatos megbetegedésnél jellemző. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy meg kell előznünk az állandó szélmalomharcot önmagunkkal, és az egyre fejlettebb, azonban költségesebb technikák, kezelési lehetőségek mellett már a primer és szekunder prevenciókra is ügyelnünk kell. Ennek megvalósításához mind az egészségügyi dolgozókra, mind az egészségfejlesztési szakemberekre és az átfogó kampányokat szervezni képes kommunikációs szakemberekre, valamint az ezt finanszírozó államra is nagy szükség van. Az utolsó részben a szociális marketingről és az egészségügyi kampányok tervezéséről, felépítésről és működésről nyújtottam összefoglaló képet, valamint korábbi eredményeim felhasználásával, azok alapján a szájüregi rákokra vonatkoztatott lehetőségeket is felvázoltam. A prevenció tehát több tudományág összehangolt működése árán érhető el, és egy rendkívül összetett és jól kigondolt szervezési stratégia szükséges a sikerhez. Ugyan hazánkban ez a tudomány még gyermekcipőben jár Amerikához és néhány nyugat-európai országhoz képest, de hiszem, hogy a jövőben ráismerünk ennek jelentőségére mind a szájüregi daganatok, mind pedig egyéb magas mortalitású vagy gyógyíthatatlan betegségek tekintetében, és a megfelelő állami támogatást megszerezve és felhasználva sikeresen fejlesztjük, alkalmazzuk majd.
Leírás
Kulcsszavak
egészségkommunikáció prevenció
Forrás