A szoros kontroll mint új terápiás stratégia az osteoporosisos betegek kezelésében

Dátum
Szerzők
Csordás, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Célunk annak vizsgálata volt, hogy a szoros kontroll alatt lévő (3 havonta visszarendelt és BTM ellenőrzés eredménye alapján monitorozott és kezelt) betegek esetében a követési idő alatt bekövetkezett csont denzitás növekedés statisztikailag szignifikánsan nagyobb-e mint a rutinszerűen évente csontsűrűség vizsgálatra visszarendelt és BTM monitorozásban nem részesült betegeké. Frissen gondozásba vett involutiós osteoporosisban szenvedő betegek közül 111 szoros kontroll elvei szerint kezelt és 113 egy évnél ritkábban visszarendelt (rutin kezelési csoport) beteg adatait elemeztük és a lumbalis gerincszakaszon, illetve a bal femurnyakon mért AP irányú DEXA vizsgálat eredményei szerinti csontsűrűség alakulását hasonlítottuk össze.
Leírás
Kulcsszavak
osteoporosis, szoros kontroll, csontanyagcsere, DEXA
Forrás