A magyar alkotmánybíráskodás fogalma, kialakulása, szervezete és az alkotmánybíráskodás kialakult nemzeti modelljeinek jellemzői

Dátum
2007-09-06T13:17:57Z
Szerzők
Novák, Péter József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat a Magyar Köztársaság alkotmánybíróságáról írtam, mégpedig több szempontot figyelembe véve. A dolgozat első fejezetében megpróbálok választ adni arra a kérdésre, hogy mi is az alkotmánybíráskodás, milyen kapcsolata van az alkotmánnyal és az alkotmánybírósággal. Ezen kívül nemzetközi kitekintést teszek az alkotmánybíráskodás fogalmát illetően. A dolgozat második részében azt a történeti vonalat követem, hogy milyen körülmények között jött létre Magyarországon az Alkotmánybíróság, milyen előzmények mutettak létrejöttére, hogyan alkották meg az Abtv-t és hogyan kezdte meg ez a szerv a működését a létrejöttét követően. A harmadik és egyben legnagyobb része a szakdolgozatomnak szorosan kötődik az alkotmánybíróság működéséhez. Itt arra adok kiterjesztő jellemzést, hogy mit tesz ez a szerv munkája során, milyen személyek alkothatják ennek testületét, milyen jogok és kötelezettségek illetik meg ezen bírákat. Ezen kívül részletes leírásra kerül az, hogy milyen eljárások során hozza meg ez a szerv a döntései, és milyen formában határoz, végül jellemzésre kerülnek az Alkotmánybíróság hatáskörében lévő egyes hatásköri feladatok, és azokat hogyan látja el az Alkotmánybíróság. A negyedik nagyobb egységben konkrét jellemzésre kerülnek a kialakult alkotmánybírósági modellek, amelyek létrejöttek. Külön bemutatásra kerülnek a jellemzők az egyes államok alkotmánybíróságainak tevékenységei által, lebontva az egyes modellekre és államokra.
Leírás
Kulcsszavak
alkotmánybíráskodás, legalitás, normakontroll, centralizált, decentralizált
Forrás