Az emberölés minősített esetei, különös tekintettel az előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, illetve különös kegyetlenséggel elkövetett alakzataira

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az emberölés minősített eseteinek részletes bemutatására törekszem. A témaválasztásomnál irányadó szempont volt, hogy kifejezett érdeklődést mutatok a büntetőjog iránt. E jogterületen belül azért maradtam az emberölés minősített eseteinek témakörénél, mert mindig is foglalkoztatott az a kérdés, hogy mi veheti rá emberek sokaságát olyan cselekedetek megvalósítására, amelyek más emberi életek kioltását eredményezik. Már az egyik legrégebbi erkölcsi és vallási törvény a Tízparancsolat is kimondja: Ne Ölj!
Az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen, s annak elvétele egy visszafordíthatatlan folyamatot eredményez. Ezek tudatában nem meglepő, hogy az emberöléses bűncselekmények mindig is nagy port kavartak a közvéleményben. A média és a sajtó is egyaránt rengeteget foglalkozik az ilyen ügyekkel, amelyekről akaratlanul is tudomást szerez az ember. Ezen fórumokon keresztül, valamint az egyetemi évek alatt is számos üggyel találkoztam, amelyek mindegyike kapcsán felmerült bennem a kérdés: Miért? Ezért is maradtam e téma boncolgatásánál és törekszem minél szélesebb körben bemutatni az egyik legsúlyosabbnak minősülő bűncselekményt, különös figyelmet fordítva annak minősített esteire.

Leírás
Kulcsszavak
emberölés, aljas indok, különös kegyetlenség, előre kitervelten
Forrás